సీజన్ 1 పూర్తి, సక్సెసే స్పూర్తి

286 సెలబ్రెటీలు, 26 ఎపిసోడ్స్..ఏంటి సింక్ అవటం లేదు..కేవలం 26 ఎపిసోడ్స్ కు 286 సెలబ్రెటీలు ఏమిటి.. తప్పు విని ఉంటారు. 26కు 26 మంది సెలబ్రెటీలు ఉంటారు. మహా అయితే మరో ఇద్దరు ముగ

ఇంకా చదవండి